Integritet

Personlig informasjon

Personvern - Lov nr. 196/2003 - Informasjon til privatpersoner og bedrifter

Formålet med denne loven er å beskytte personopplysninger (navn, adresser osv.), forby feilaktig eller ulovlig bruk av de ovennevnte dataene, og forplikter seg til å verifisere datasikkerhet og fullstendighet for å unngå skade selv på bildesynspunkt.

Alle eiere av den personlige informasjonen eller/og alle ansvarlige personer som kunne få tilgang til personopplysningene gjennom sitt arbeid, bør være veldig oppmerksom på databehandlingen. De bør ikke utlevere (kommunisere eller publisere) noen opplysninger, unntatt hvis de er enige med ledelsen og/eller med den involverte personen og i de aktuelle tilfeller.

Den involverte kan utøve alle rettigheter, som for artikkel 7 i lgs. dekret nr. 196/2003 (inkludert rett til tilgang, utbedring, oppdatering, motstand mot behandling og kansellering av dataene), send forespørselen til: privacy@manfrotto.com


 

Kunde & Leverandør

Personvern - Lov nr. 196/2003 - Informasjon til kunder og leverandører

Personlige data innsamlet av regulator Lino Manfrotto + Co. Spa, behandles i trygt, datastyrt og telematisk form for gjennomføring av kontraktslige og rettslige forpliktelser, samt for effektiv overføring av forretningsforbindelser, selv for fremtidig bruk.

Ikke innsending av data, der det ikke er obligatorisk, vil bli evaluert fra tid til annen av regulatoren, og vedtakene som skal tas vil ta hensyn til betydningen av dataene som trengs for å håndtere forretningsforholdet.

Data kan avsløres, strengt i samsvar med ovennevnte formål og behandles derfor bare i forhold til formålet med de andre emnene:

  • Konsernselskap (www.vitecgroup.com/Aboutus/PhotographicDivision)
  • vår agenterorganisasjon
  • factoring virksomhet
  • banker
  • inkassovirksomhet
  • kredittforsikring
  • forretningsinformasjon virksomhet
  • profesjonelle og konsulenter
  • statistiske virksomheter

I forhold til samme formål kan data behandles av ledergrupper.

Dataene som samles inn behandles i henhold til kontraktslige og rettslige forpliktelser, samt for effektiv styring av forretningsforhold, herunder for fremtidig bruk.

De registrerte kan utøve alle rettigheter som er angitt i § 7 i L.n.196 / 2003 (inkludert retten til tilgang til data, oppdatering, databehandling og avbestillingsartikler).

Prosessoren er Vitecgroup Italia Spa.


 

Garanti & Kontakt oss

Personopplysninger - Lov nr. 196/2003

Personlige data innsamlet av regulator Lino Manfrotto + Co. Spa, behandlet i trygt, databehandling og telematisk form for effektiv levering av forretningsforbindelser, selv for fremtidig bruk.

Data kan avsløres, strengt i samsvar med ovennevnte formål og behandles derfor bare i forhold til formålet med de andre emnene:

I forhold til samme formål kan data behandles av ledergrupper.

De registrerte kan utøve alle rettigheter som er angitt i § 7 i L.n.196 / 2003 (inkludert retten til tilgang til data, oppdatering, databehandling og avbestillingsartikler).

Prosessoren er Vitecgroup Italia spa. Vær oppmerksom på dette, i henhold til personvernskoden under L.D. 196/2003, kan du når som helst motsette deg ovenstående databehandling til enhver tid ved å sende en e-post til følgende adresse: privacy@manfrotto.com

 

Personlige rettigheter

Paragraf 7:  Rett til å få tilgang til personopplysninger og andre rettigheter

1. En registrert person har rett til å motta bekreftelse på eksistensen av personopplysninger om ham, om de allerede er registrert og formidling av slik informasjon i en avklart form.

2. En registrert person har rett til å bli informert: a) om kilden til personopplysningene, b) formålene og behandlingsmetodene, c) logikken som brukes til behandlingen, dersom den sistnevnte gjennomføres ved hjelp av elektroniske midler. d) Identifikasjonsdata til datatilsynsmannen, datamaskinprosessorer og den representant som er utpekt i samsvar med punkt 5.2; e) av de enheter eller kategorier av enheter til hvem eller hvilke personopplysninger kan bli avslørt, og hvem eller hvilke som kan få kjennskap på nevnte informasjon i egenskap av utpekte representanter for staten, databehandlere eller de som er ansvarlige for behandlingen.

3. En registrert person har rett til å motta: a) oppdatering, korreksjon eller, hvis det er interessant, integrasjon av data, b) sletting, anonymisering eller blokkering av uautoriserte data, inkludert data hvis lagring ikke er nødvendig for de formål de er blitt samlet inn for eller behandles senere, c) sertifiserer at aktivitetene under a) og b) er rapportert i henhold til innholdet til enhetene som eller informasjonen er blitt formidlet eller spredt, med mindre dette kravet er umulig eller tydelig involvert uforholdsmessig innsats i forhold til retten til beskyttelse.

4. En registrert person har rett til helt eller delvis å protestere mot a) legitime grunner for behandling av personopplysninger om ham / henne, selv om de er relevante for innsamlingen, b) behandling av personopplysninger om ham / henne hvis det utføres for å sende reklamemateriell eller direkte salg eller for å gjennomføre markedsundersøkelser eller kommersielle kommunikasjonsundersøkelser.

Paragraf 8:  Utøvelse av rettigheter

1. Rettighetene nevnt i § 7 kan utøves ved å sende inn en forespørsel til kontrolleren eller prosessoren uten formaliteter, selv av en person som er ansvarlig for behandlingen. En hensiktsmessig respons skal gis uten forsinkelse til den forespørselen.

2. Rettighetene nevnt i § 7 kan ikke utøves ved å stille inn en forespørsel til kontrolleren eller prosessoren, ellers ved å fremlegge en klage etter § 145 om behandling av personopplysninger:
a) i samsvar med bestemmelsene i dekret nr. 143 av 3. mai 1991, omregnet med endringer i lov nr. 197 av 5. juli 1991 og senere endret på hvitvasking av penger
b) i samsvar med bestemmelsene i dekret nr. 419 av 31. desember 1991, omregnet, med endringer, til lov nr. 172 av 18. februar 1992 og senere endret for støtte til ofre for utpressing;
c) av parlamentariske undersøkelseskomiteer opprettet etter artikkel 82 i konstitusjonen;
d) av en offentlig myndighet annet enn en overskuddssøkende offentlig myndighet, der dette er uttrykkelig påkrevd i henhold til en lov som er utelukkende knyttet til valuta- og finanspolitikken, betalingssystemet, kontrollen av meglere og kreditt- og finansmarkeder og beskyttelse av stabiliteten
e) i samsvar med § 24 første bokstav f) når det gjelder perioden hvor utøvelsen av undersøkelser av tiltalte eller etableringen av den juridiske skaden kan være faktisk og spesielt skadelig;
(f) av leverandører av offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester for innkommende telefonsamtaler, med mindre dette ikke kan være faktisk og vesentlig skadelig for utførelsen av etterforskning av forsvarsråd i henhold til lov nr. 397 av 7. desember 2000;
(g) på vegne av rettsmyndigheter på alle nivåer, og i alle tilfeller, så vel som av Høyesterettsrådet eller andre selvregulerende organer, ellers av Justisdepartementet;
h) i henhold til § 53, underlagt lov nr. 121 av 1. april 1981.

3. I de tilfeller som er nevnt i punkt 2, bokstavene a), b), d), e) og f), Garante, etter en rapport fra dataene, omsetning i henhold til punktene 157, 158 og 159. I de tilfeller som er nevnt i Bokstavene c), g) og h) i dette avsnittet skal være Garante handel i samsvar med § 160.

4. Utøvelse av rettighetene nevnt i § 7 kan tillates med hensyn til ikke-objektive data, forutsatt at det ikke gjelder rettelser eller tillegg til personlige evalueringsoppgaver i forbindelse med vurderinger, meninger og andre typer subjektiv vurdering, eller på annen måte spesifikasjon av politikk å bli implementert eller beslutningstaker aktiviteter av kontrolleren.

Relatert link: Italiensk personvernpolicy
Våre varemerker